Výpredaj!
Mal kontroln plo?inov vha do 120 kg b3n+ bez metrologickho overenia

Malá kontrolná plošinová váha do 120 Kg B3N+ bez metrologického overenia

B3N do 120 kg

Nový produkt

Váživosť do 120 kg
- červený led displej
- zabudovaný akumulátor 4v
- vážiaca nerezová plošina 300x400 mm - funkcia: váženia, tary
- akumulácia váhy
- bez metrologického overenia ----- i. špecifikácia váhy  zabudovaný nabíjateľný akumulátor s možnosťou používať váhu i počas nab

€124.00s DPH

váživosť do 120 kg
- červený LED displej
- zabudovaný akumulátor 4V
- vážiaca nerezová plošina 300x400 mm - funkcia: váženia, tary
- akumulácia váhy
- bez metrologického overenia

-----

I. Špecifikácia váhy

 zabudovaný nabíjateľný akumulátor s možnosťou používať váhu i počas nabíjania - akumulácia váhy
- automatické nastavenie nuly pri zapnutí váhy
- napájanie: adaptér AC 230V (+-10%)/50Hz, DC 5V/500mA

zabudovaný akumulátor 4V/4Ah - pracovná teplota 0°C ~ +40°C
- relatívna vlhkosť <85% RH

II. Prvé zapojenie

- konektor plošiny zapojte alebo odpojte od riadiacej jednotky len ak je vypnutá a napájací adaptér odpojený - váha musí byť umiestnená na stabilnom a rovnom podklade

Požadovanú horizontálnu polohu váhy nastavíte pomocou skrutkových nožičiek na spodnej časti váhy tak aby bublinka váhy bola umiestnená v strede.
- položte nerezovú podložku a zapnite vypínačom váhu

III. Popis funkčných tlačidiel

tlačidlo [ZERO]

- používa sa pre nastavenie nuly váhy (neefektívne v stave tary)

V stave nuly červená dióda ZERO svieti.

tlačidlo [TARE]

používa sa pre odčítanie váhy misky, tanierika a pod.

Postup: položte na váhu misku, tanierik a pod. Stlačením klávesy [TARE] vynulujete váhu a môžete pokračovať vážením tovaru. Pre zrušenie tary odoberte z váhy tovar aj misku, tanierik a pod. a stlačte klávesu [TARE]. Váha je vo vážiacom stave.

V stave tary červená dióda TARE svieti.

tlačidlo [+]

- používa sa pre spočítavanie jednotlivých váh a ich následné uloženie do pamäte váhy
Postup: položte na váhu tovar a stlačte klávesu [+] (zasvieti červená dióda +), displej váhy zobrazí po dobu 2 sekúnd aktuálnu váhu a následne t 1 čo znamená počet spočítavaní. Váha sa vráti do vážiaceho režimu a červená dióda + zhasne. Odoberieme vážený tovar tak aby váha ukazovala nuly. Položíme na váhu ďalší tovar, ktorý chceme odvážiť a spočítať ich váhy. Opäť stlačíme klávesu [+] (svieti aj červená dióda +) displej nám zobrazí po dobu 2 sekúnd spočítanú váhu spolu s predošlím tovarom, následne t 2 čo znamená počet spočítaných váh/tovarov. Váha sa vráti do vážiaceho režimu a červená dióda + zhasne. Pre ďalšie spočítavanie postup opakujeme. Pre výmaz z pamäte, čítaj o tlačidle C/On/Off.

tlačidlo [CH]

- nefunkčné

tlačidlo [C/On/Off]

- používa sa pre zapnutie a vypnutie váhy, v stave akumulácie váhy pre výmaz akumulovanej váhy z pamäte Postup: stlačte a podržte klávesu [C/On/Off] po dobu 2-3 sekundy pre zapnutie alebo vypnutie váhy. Pri akumulácii váhy stlačte klávesu [C/On/Off], na displeji sa zobrazí po dobu 2 sekúnd C-Add a akumulovaná váha sa vymaže z pamäte. Následne sa váha vráti do vážiaceho režimu. 

IV. Nabíjanie váhy

- pre nabíjanie zapojte napájací adaptér do konektora v riadiacej jednotke
- pri prvom nabíjaní váhy je potrebné ju nabíjať aspoň 20 hodín
- pri signalizácii -LO- (vybitá batéria) je potrebné počas nabíjania neprerušovať nabíjací cyklus
- ak nepoužívate váhu dlhší čas, je potrebné ju nabiť aspoň raz za 2 mesiace po dobu 10-20 hodín  

V. Chybové hlásenia

-LO- slabá batéria, ukončite váženie a pripojte napájací adaptér k riadiacej jednotke -------- bola presiahnutá maximálna váživosť váhy
Err 01 chyba kalibrácie (nutné prekalibrovať váhu)

Err 02 skontrolujte pripojenie snímača k riadiacej jednotke
(v opačnom prípade volajte autorizovaný servis)

Err 03 skontrolujte pripojenie snímača k riadiacej jednotke

(v opačnom prípade volajte autorizovaný servis)

Err 04 chyba pamäte EEPROM (volajte autorizovaný servis)

Err 11 akumulovaná váha presiahla maximálnu hodnotu, alebo bolo presiahnuté viacnásobné sčítavanie váh

PRED PRVÝM VÁŽENÍM ODSKRUTKUJTE Z RÁMU PLOŠINOVEJ VÁHY 4 POISTNÉ PREPRAVNÉ SKRUTKY!!!

Súvisiace produkty

nová obchodná váha je metrologicky overená váha obchodná váha s možnosťou výpočtu a aj ai aj ceny  rozhranie rs-232 pre pripojením k pokladniciam, pc automatický podsvietený displej pre obsluhu tovar som zákazníka rozmery vážiacej nerezovej misky 230x330 mm (hxs) váživosť robit 15 kg 6 paměťov

€173.00

Obchodná váha s možnosťou výpočtu cenyautomaticky podsvietený displej pre obsluhu i zákazníkarozmery vážiacej nerezovej misky 230x330 mm (hxš)ochrana ip-67 proti prachu, múke a vodeváživosť do 6/15 kg7 pamäťových kláves plucena s úradným metrologickým overenímzabudovaný akumulátordielik: od 20 g d

€200.45 €211.00 -5%

Obchodná váha s výpočtom aj ceny rozhranie rs232 pre pripojením k pokladniciam, pc automatický podsvietený displej na stlpik pre obsluhu som zákazníka rozmery vážiacej nerezovej misky 230x330 mm (hxs) váživosť do 3 kg (dielik 1 g) 6/15 kg (2/5 g dielik) alebo 15/30 kg (5/10 g dielik) 6 paměťových klávesov plu cena s úradn

€183.00

Obchodná váha s možnosťou výpočtu cenyrozhranie rs-232 pre pripojenie k pokladniciam, pcautomaticky podsvietený displej pre obsluhu i zákazníkarozmery vážiacej nerezovej misky 230x330 mm (hxš)váživosť do 3 kg (1 g dielik), 6/15 kg (2/5 g dielik) alebo 15/30 kg (5/10 g dielik)6 pamäťových kláves plucena s úradným met

€191.00

Obchodná váha s výpočtom cenyrozhranie rs232 pre pripojenie k pokladniciam, pcautomaticky podsvietený displej na stĺpiku pre obsluhu i zákazníkarozmery vážiacej nerezovej misky 230x330 mm (hxš)váživosť do 3 kg (dielik 1 g), 6/15 kg (2/5 g dielik) alebo 15/30 kg (5/10 g dielik)6 pamäťových kláves plucena s úradným me

€199.00

Zvuková signalizácia pri prekročení minimálnej alebo maximálnej prednastavenej váhyváživosť do 150 kg, 300 kg alebo 600 kgfunkcia: váženia, počítania, taryzabudovaný akumulátorváženie v kg alebo lbváženie v percentáchautomaticky podsvietený displejmožnosť dodania aj bez metrologického overeniadostupné vážiace plošiny:tcz-150

€336.00 €356.00

Zvuková signalizácia pri prekročení minimálnej alebo maximálnej prednastavenej váhyváživosť do 150 kg, 300 kg alebo 600 kgfunkcia: váženia, počítania, taryzabudovaný akumulátorváženie v kg alebo lbváženie v percentáchautomaticky podsvietený displejmožnosť dodania aj bez metrologického overeniadostupné vážiace plošiny:tcz-150

€439.00

Zvuková signalizáciám pri prekročení minimálnej alebo maximálnej prednastavenej váhy váživosť robiť 150 kg, 300 kg, alebo 600 kg funkciám: vážením, počítaním, tajomníkovi zabudovaný akumulátor váženie v kg alebo lb váženie v percentách automatický podsvietený displej možnosť dodaním ai bez metrologického overením dostupné vážiace

€660.00

Zvuková signalizácia pri prekročení minimálnej alebo maximálnej prednastavenej váhyváživosť do 150 kg, 300 kg alebo 600 kgfunkcia: váženia, počítania, taryzabudovaný akumulátorváženie v kg alebo lbváženie v percentáchautomaticky podsvietený displejdostupné vážiace plošiny:tcz-150z do 150kg; vážiaca plošina: 450x600mm; dielik 50 g<

€268.00

Zvuková signalizácia pri prekročení minimálnej alebo maximálnej prednastavenej váhyváživosť do 150 kg, 300 kg alebo 600 kgfunkcia: váženia, počítania, taryzabudovaný akumulátorváženie v kg alebo lbváženie v percentáchautomaticky podsvietený displejdostupné vážiace plošiny:tcz-150z do 150kg; vážiaca plošina: 450x600mm; dielik 50 g<

€339.00

Zvuková signalizácia pri prekročení minimálnej alebo maximálnej prednastavenej váhyváživosť do 150 kg, 300 kg alebo 600 kgfunkcia: váženia, počítania, taryzabudovaný akumulátorváženie v kg alebo lbváženie v percentáchautomaticky podsvietený displejdostupné vážiace plošiny:tcz-150z do 150kg; vážiaca plošina: 450x600mm; dielik 50 g<

€549.00

- váživosti do: 50 kg, 100 kg, 200 kg, 300 kg - automatické vypnutie váhy do 1, 5, 10, 30 min alebo manuálne - automatické nastavenie nuly pri zapnutí - nízka spotreba až 300 hodín! - automatické zelené podsvietenie displeja - funkcia vážiace narátanie (akumulácia) - funkcia: tara - nastavenie nuly/zero - napájanie 3x aa batérie -

€114.00

Maximálna váživosť do 500 kg - nízka spotreba akumulátora až 100 hodín po dobíjaní - zabudovaný akumulátor -antišokový a antivibračný digitálny stabilizátor - červený led displej - funkcie: vážiace narátanie (akumulácia) zmrazenie váhy na displeji tara - automatický šetriaci režim váhy - jednoduchá manipulácia - nastavenie nuly/zero

€294.00