Reklamačné podmienky.

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienokNa dodávaný tovar je Kupujúcemu poskytnutá záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru Kupujúcemu.

Pri uplatnení reklamácie je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Tovar ak je to možné podľa možnosti v originálnom balení a vrátane Požadovaných dokladov (vyplnený reklamačný protokol, faktúra, návody).

Predávajúci rozhodne o reklamácii  najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok

K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a odporúčame priložiť vyplnený Reklamačný formulár. (www.predaj.ka-comp.sk/reklamacny_protokol.doc). Reklamáciu je potrebné zaslať výhradne písomne (poštou) alebo osobne (nie formou e-mailu).

Kupujúci si hradí sám dopravu ku predávajúcemu.