Zákaznícka podpora - Kontaktujte nás

Odoslať správu

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Karol Krumphanzl
Moldavská cesta 106, 044 02 Turňa nad Bodvou
Telefón: 0911 397 609
Mail: ka-comp@ka-comp.sk
 Obchodné meno: Karol Krumphanzl KA-COMP
Sídlo: Námestie Mieru 941/7, 045 01 Moldava nad Bodvou
IČO: 43765777
IČ DPH: SK1078682022
   

Zapísaný v živnostenskom registri 830-12834, č. OŽP - C/2007/03113-2/CR1K IČO: 43 765 777, DIČ: 1078682022, IČ DPH: SK 1078682022 č.u.: Mbank IBAN: SK8683605207004203011533

Kontrolný orgán - Inšpektorát SOI pre Košický kraj - Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547, e-mail: ke@soi.sk

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov vydal pre prevádzkovateľa
Karol Krumphanzl, KA-COMP, potvrdenie o registrácii informačného systému osobných
údajov s názvom „E-ESHOP“, ktorému bolo pridelené registračné číslo 201417102.